گواهینامه ها

پرزان صنعت توليد کننده ماشين آلات تعميرگاهی و دستگاههای بالانس صنعتي

گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه تا سال 99

شرکت گسترش خدمات پرزان صنعت کردان از سال 1388 با اخذ تاییدیه از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان تنها شرکت دارنده رتبه C (بالاترین رتبه در حال حاضر در ایران ) اقدام به ارایه خدمات آزمایشگاهی  ; کالیبراسیون و صحت عملکرد  برای تجهیزات تست خودرو و بالانسینگ صنعتی  تحت استاندارد ISO/IEC  17025می نماید.

گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه تا سال 1401

شرکت گسترش خدمات پرزان صنعت کردان از سال 1388 با اخذ تاییدیه از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان تنها شرکت دارنده رتبه C (بالاترین رتبه در حال حاضر در ایران ) اقدام به ارایه خدمات آزمایشگاهی  ; کالیبراسیون و صحت عملکرد  برای تجهیزات تست خودرو و بالانسینگ صنعتی  تحت استاندارد ISO/IEC  17025می نماید.

رزومه

بخشی از رزومه کاری شرکت