شرکت گسترش خدمات پرزان صنعت کردان

پرزان صنعت توليد کننده و تامین کننده ماشين آلات تعميرگاهی و خطوط معاینه فنی

شرکت گسترش خدمات پرزان صنعت کردان از سال 1388 با اخذ تاییدیه از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان تنها شرکت دارنده رتبه C (بالاترین رتبه در حال حاضر در ایران ) اقدام به ارایه خدمات آزمایشگاهی  ; کالیبراسیون و صحت عملکرد  برای تجهیزات تست خودرو و بالانسینگ صنعتی  تحت استاندارد ISO/IEC  17025می نماید. البته پیش از این تاریخ در حدود دو دهه از آغاز فعالیت های کالیبراسیون و تصدیق در این شرکت سپری شده است اما اخیراً به درخواست شرکت های عمده خودرو سازی این فعالیت ها زیر نظر اداره استاندارد انجام می گیرد. در حال حاضر بیش از نیمی از تعمیرگاه های مجاز سراسر کشور و مراکز معاینه فنی از خدمات تصدیق و کالیبراسیون این شرکت بهره می برند.

تصدیق و کالیبراسیون دستگاه های بالانسینگ صنعتی که در کارخانجات و آزمایشگاه های صنعتی مورد استفاده هستند از اهمیت اولیه در کیفیت محصول برخوردار است. به ویژه با توجه به اینکه دانش این رشته بسیار متأثر از نوع روتور مورد آزمایش است و آشنایی با خطاهای متداول برای هر نوع روتور و نشانه های آن در تحلیل ارتعاشات از اهمیت اولیه برخوردار است، لذا معمولاً تصدیق و کالیبراسیون این قبیل محصولات حتما باید توسط مراجع  ذیصلاح فنی صورت گیرد. در حال حاضر ده ها کارخانه تامین کننده قطعات خودرو سازان از این خدمات طبق استانداردهای بین المللی برخوردار هستند. اخیراً شرکت پرزان صنعت کردان استاندارد کارخانه ای جدیدی را نیز به مجموعه استانداردهای بین المللی خود افزوده و خطوط بالانسینگ خودکار را بر اساس این استاندارد ممیزی می نماید. از جمله مزیت های روش جدید، تحلیل آماری کیفیت بالانسینگ است.