مهندسی پایش خودرو سومر

گروه مهندسی شرکت سومر بصورت تخصصی طراحی، تولید و تامین انواع عیب یاب خودروهای انژکتوری سواری و سنگین را انجام می دهد.

محصولات این شرکت منطبق بر استانداردهای جهانی عیب یابی می باشد و گستره ی وسیعی از خودروهای سواری و سنگین و برخی ماشین های ساختمانی و ژنراتورهای دیزل را شامل می گردد.

علاوه بر محصولات عیب یابی، این شرکت اقدام به طراحی نرم افزارهای مرتبط با مدیریت شبکه تعمیرگاهی و پشتیبانی فنی تعمیرگاه ها با آخرین روش های مدیریتی و شبکه نموده است که در هماهنگی شبکه تامین قطعات و مهندسی تولید خودروساز با رائه ی تحلیل های آماری از علل خرابی و همچنین به روز رسانی اطلاعات فنی نیز موثر است.