فرم نظر سنجی

شرکت آبیار ماد اکسین

شرکت آبیار ماد اکسین با تکیه بر توان متخصصین داخلی و تکنولوژی روز دنیا توانسته به عنوان اولین تولید ککنده سامانه های نوین گندزدایی به روش الکترولیز نمک طعام سامانه های خود را در کشور نصب و راه اندازی نماید. این سامانه ها با توجه به شرایط فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب طراحی و عرضه می گردد. محصولات این شرکت در تصفیه خانه های آب شهری و روستایی، فاضلاب های خانگی و صنعتی، استخرها و صنعت کشاورزی و دامداری بکار گرفته می شوند.