بالانسینگ ایستاده CEMB VTB 15 M


می توان ترزۀ این دستگاه را ویژۀ نیاز خریدار ساخت.

تست هیدرو استاتیک مخازن CNG
(بالانسینگ خوابیده (افقی
(بالانسینگ ایستاده ( عمودی
کارواش خودروهای سواری