مولتی متر ADD51


دستگاهی چیره دست برای بررسی موتور خودرو و آزمایش روی آن. با یک دست بکار می رود و از نمایشگری نورانی بهره می برد.
نمایشگر ال سی دی با گنجایش خواندن و نگه داشتن 3999 کد
توانایی خاموش شدن خودکار
پشتیبانی خودکار از دستگاه در برابر زیادی بار
DCV 400M-4-40-400-600V
ACV 400M-4-40-400-500V
OHM
CAP
FREQ: 9،999-99،99-999،9-9.999K 99.99K-999.9K-30MHZ
DUTY: 0.1٪ تا 99.9٪
دیود درون رو: 1.5V/1mA
بیرون رو اندازه گیری در سنسورهای مانند اکسیژن (O2)، فشار (MAP) خنک کننده
دما، موقعیت دریچه گاز (TPS)، منیفولد هوا
(MAF) و دیگر چیزها
بررسی چرایی افت ولتاژ و پیوستگی در سراسر پیوندها مانند
سیم، کابل (کابل)، رلۀ پیوند، لامپ، کلید، و دیگر چیزها
بررسی بخش های سازنده مانند دیود، دینام، کویل رله، خازن،
کویل سیستم جرقه زنی، سیم شمع مغناطیسی، موتور، کلید، فیوز، و دیگر چیزها
یک ابزار بایسته برای ایراد یابی مدار الکتریکی و الکترونیکی خودرو های سواری