بالانس چرخ
تجهیزات تعمیرگاهی /  تجهیزات تعمیرگاهی ماشین های سنگین بالانس چرخ
بالانس چرخ سنگین MP26

دستگاه بالانس چرخ کامپيوتری LCD جهت خودرو های سنگين ساخت شرکت پرزان صنعت
بالانس سنگین C202.SE

دستگاه بالانس چرخ سنگین ساخت شرکت CEMB ایتالیا
بالانس سنگین C218

بالانس اتوماتیک با مانیتور 17 اینچ ساخت شرکت CEMB ایتالیا
بالانس روکار سنگین L88

دستگاه بالانس چرخ روکار جهت خودرو هاي سنگين ساخت شرکت CEMB ايتاليا
بالانس سنگین CB448

دستگاه بالانس چرخ کامپيوتري ديجيتال جهت خودرو هاي سنگين ساخت شرکت BRIGHT چين
بالانس سنگین CB460

دستگاه بالانس چرخ کامپيوتري ديجيتال جهت خودرو هاي سنگين ساخت شرکت BRIGHT چين