قطعه شور
تجهیزات تعمیرگاهی /  تجهیزات تعمیرگاهی ماشین های سبک قطعه شور
قطعه شور راسم ایتالیا

با استفاده از یک مخزن 65 لیتری برای شستشوی سریع و کامل قطعات مکانیکی خودرو به کار می رود.
قطعه شور PC 101 پرزان صنعت

دستگاه قطعه شور تک پمپ پرزان صنعت مدل PC 101