تجهیزات معاینه فنی /  تست هیدرو استاتیک مخازن CNG تست هیدرو استاتیک مخازن CNG پرزان صنعت
تست هیدرو استاتیک مخازن

دستگاه قابلیت تست سیلندرهای CNG از ظرفیت 20 لیتر تا 130 لیتر