بهسازی دستی
بالانس صنعتی /  (بالانسینگ خوابیده (افقی بهسازی دستی
بالانس خوابیده مدل Z5-TC

دستگاه بالانس، با تسمه برای روتورهای کوچک.
بالانس خوابیده مدل Z100-TCN

برای روتورهای تا سنگینی 150 کیلوگرم
بالانس خوابیده مدل Z300-G/GV

گنجایش دستگاه 450 کیلوگرم است