شاسی کش
تجهیزات تعمیرگاهی /  تجهیزات تعمیرگاهی ماشین های سبک شاسی کش
شاسی کش دیتالاینر FA2

دستگاه شاسی کش سواری با ظرفیت 3 تن ساخت چین
شاسی کش دیتالاینر FA3

دستگاه شاسی کش سواری با ظرفیت 3 تن ساخت چین