اتاق رنگ و خشک کن موضعی
تجهیزات تعمیرگاهی /  تجهیزات تعمیرگاهی ماشین های سنگین اتاق رنگ و خشک کن موضعی
دستگاه ترمیم نقطه ای هوشمند بدنه خودرو

دستگاه ترمیم نقطه ای هوشمند خودرو ساخت telwin ایتالیا
اتاق رنگ یوکی استارYS15-50

اتاق رنگ ساخت چین با ظرفیت هوایی84000 متر مکعب در ساعت