اتاق رنگ و خشک کن موضعی
تجهیزات تعمیرگاهی /  تجهیزات تعمیرگاهی ماشین های سبک اتاق رنگ و خشک کن موضعی
دستگاه ترمیم نقطه ای هوشمند بدنه خودرو

دستگاه ترمیم نقطه ای هوشمند خودرو ساخت telwin ایتالیا
اتاق رنگ پرزان صنعت

کابین کوره مرکب ( اتاق رنگ ) پرزان صنعت
اتاق رنگ پرزان صنعت مدل premium

کابین کوره مرکب ( اتاق رنگ ) با تجهیزات اروپایی
اتاق رنگ اسپانسی ECOMEGA2

اتاق رنگ ساخت ایتالیا با ظرفیت هوایی 25000 مترمکعب در ساعت
اتاق رنگ یوکی استارYS-30

اتاق رنگ ساخت چین با ظرفیت هوایی 20000 مترمکعب در ساعت
خشک کن مادون قرمز فیینگ

این دستگاه در مدل های یک، دو و سه پنل موجود می باشد.