شارژر و استارتر باتری
تجهیزات تعمیرگاهی /  تجهیزات تعمیرگاهی ماشین های سبک شارژر و استارتر باتری
داینامیک220 استارت

شارژ باطری همراه با استارت
داینامیک320 استارت

شارژ باطری به همراه استارت
داینامیک420 استارت

شارژ و استارت باطری
داینامیک520 استارت

شارژ و استارت باطری
داینامیک620 استارت

شارژ و استارت باطری
شارژ و استارت باتری

مدل 1400 ساخت شرکت Feiying(FY)