جک
تجهیزات تعمیرگاهی /  تجهیزات تعمیرگاهی ماشین های سنگین جک
جک های موبایل الکترومکانیکی OMCN

جک های موبایل الکترومکانیکی دارای مدل ها و ظرفیت های مختلف تا وزن 10 تن برای هر ستون ساخت OMCN ایتالیا.
جک های چهارستون الکترومکانیکیOMCN

برای اتوبوس، کامیون و سایر خودروهای سنگین تا وزن 20 تن
جک های قیچی الکترومکانیکی OMCN ایتالیا

برای اتوبوس ، کامیون و سایر خودروهای سنگین تا وزن 33 تن