جک
تجهیزات تعمیرگاهی /  تجهیزات تعمیرگاهی ماشین های سبک جک
جک دو ستون 4 تن مدل HL-25H

جک دوستون هيدروليک جهت خودروهاي سواری ساخت شرکت HESHBON کره
جک دو ستون 3.2 تن GUANGLI مدلGL-3.2-2E

جک دوستون هيدروليک جهت خودروهاي سواری ساخت شرکت GUANGLI چین
جک دو ستون 4.5 تن J&F مدلL-2-45S

جک دو ستون هیدرولیک 4/5 تن سه فاز مخصوص سواری با قفل کن مکانیکی ساخت شرکت Beijing J&F چین
جک دو ستون 4.5 تن J&F مدلL-2-45E

جک دو ستون هیدرولیک 4/5 تن سه فاز مخصوص سواری با قفل کن برقی ساخت شرکت Beijing J&F چین
جک دوستون ماردونی با ظرفیت 3.5 تن مدلMaestro 2.35

جک دوستون تکفاز ماردونی با ظرفیت 3.5 تن ساختAUTOP STENHOJ دانمارک
جک دوستون ماردونی با ظرفیت 3 تن مدلMaestro 30

جک دوستون ماردونی با ظرفیت 3 تن مدلMaestro 30 ساخت AUTOP STENHOJ دانمارک
جک دوستون ماردونی 3.5 تن مدلMaestro 2.35 F

جک دوستون ماردونی 3.5 تن مدلMaestro 2.35 F SOPRT ساخت AUTOP STENHOJ دانمارک
جک دوستون 3.5تن هیدرولیک مدل Maestro 35

جک دو ستون هیدرولیکی جهت خودروهای سواری ساخت AUTOP STENHOJ دانمارک
جک دوستون ماردونی 5 تن مدلMaestro2.50

جک دوستون ماردونی 3 فاز با ظرفیت 5تن مدلMaestro 2.50ساخت AUTOP STENHOJ دانمارک
جک4 ستون 4تن مدل Major 4026

جک4 ستون سه فاز 4تن مدل Major 4026 ساخت AUTOP STENHOJ دانمارک
جک دو ستون 4 تن مدل HL-26K

جک دوستون هيدروليک جهت خودروهاي سواری ساخت شرکت HESHBON کره
جک دوستون 3 تن مدل Maestro 2.30

جک دو ستون الکترومکانیکی جهت خودروهای سواری ساخت AUTOP STENHOJ دانمارک
جک دوستون ماردونی با ظرفیت 3.2 تن مدلMaestro 2.32

جک دوستون ماردونی با ظرفیت 3.2 تن جهت خودروهای سواری ساخت AUTOP STENHOJ دانمارک
جک مخصوص معاینه فنی سواری

جهت کنترل فرسایش قطعات و لقی فرمان
جک قیچی روکار 3.5 تن مدل Majix 35

جک قیچی روکار سه فاز 3.5 تن مدل Majix 35 ساخت AUTOP STENHOJ دانمارک
جک قیچی روکار 3 تن مدل MS30 BMW

جک قیچی روکار سه فاز 3تن مدل MS30 BMW ساخت AUTOP STENHOJ دانمارک
جک قیچی روکار 3 تن مدل Majix 30LS

جک قیچی روکار 3 تن مدل Majix 30LS ساخت AUTOP STENHOJ دانمارک
جک دو ستون 3 تن مدل HL-25A

جک دوستون هيدروليک جهت خودروهای سواری ساخت شرکت HESHBON کره
جک دوستون 3.2 تن مدل U / 199

جک دو ستون الکترومکانیکی جهت خودروهای سواری ساخت OMCN ایتالیا.
جک دوستون 3.8 تن مدل TT6934

جک دوستون هیدرولیک جهت خودرو های سواری ساخت Tiant چین.
جک قیچی پرزان صنعت S3500

جک قیچی روکار و توکار با ظرفیت 3.5 تن ساخت پرزان صنعت
جک تو دلی (چرخ آزاد کن)

جک تو دلی(چرخ آزاد کن) ساخت پرزان صنعت
جک قیچی 3.3 تن مدل HL-32X

جک قیچی با قابلیت نصب روکار و توکار ساخت HESHBON کره.
جک قیچی 3.5 تن مدل HL-52G

جک قیچی مخصوص میزان فرمان ساخت HESHBON کره.
جک قیچی ایتال گاراژ STRATOS R

جک قیچی 3 تن روکار ساخت ITALGARAGE ایتالیا.
جک چهارستون هشبونHL-3300w

جک چهارستونه هیدرولیک با کیت میزان فرمان بدون جک تودلی ساخت HESHBON کره.
جک چهارستون هشبونHL-42F

جک چهارستون هیدرولیک با جای ترن تیبل و صفحه متحرک عقب و جک قیچی تو کفی ساخت HESHBON کره.
جک چهارستون او ام سی ان 400CSA

جک چهارستونه 3.5 تن مخصوص میزان فرمان ساختOMCN ایتالیا.
بالابر طبقاتی / پارکینگی

بالابرهای خودرو متناسب با ظرفیت مورد درخواست مشتری
جک چهارستون تیانت TT-8042

جک چهارستون هیدرولیک 3.5 تن ساخت TIANT چین.