کارواش خودروهای سنگین
شستشو و کارواش /  کارواش خودروهای سنگین کارواش خودروهای سنگین
اتوبوس شوی کریست MAGNUM 5

5 برس، قابلیت شستشوی مینی بوس، کامیون ، اتوبوس و وسایل حمل و نقل عمومی
اتوبوس شوی کریست MAGNUM

3 برس، قابلیت شستشوی کامیون، اتوبوس، تریلی و تانکر
اتوبوس شوی کریست TAURUS

3 برس، قابلیت شستشوی کامیون، اتوبوس، تریلی و تانکر
اتوبوس شوی کریست ECOBUS

امکان شستشوی خودروی در حال حرکت