در اولین نمايشگاه بین المللی توانمندی‌های صنعت حمل و نقل شهری، شركت‌ها و واحدهاي تولیدی حوزه حمل و نقل عمومی شهری و سازمان‌هاي وابسته به شهرداري‌ها جدیدترین تولیدات و توانمندی‌های خود در حوزه‌های مختلف صنعت حمل و نقل شهری ارائه نمودند.

در این نمایشگاه که با رویکرد اقتصاد مقاومتی برگزار شده انواع خودروها و وسایل حمل و نقل عمومی، وسایل نقلیه برقی و هیبریدی، به نمایش گذاشته شد.

استفاده از فناوری‌های روز دنیا در حمل و نقل شهری، برنامه‌ریزی برای کمک به کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت، رقابت پذیری براي تولیدات ملی، تحقق اقتصاد مقاومتی، هم افزایی توان داخلی و عرضه توانمندی‌های رقابت پذیر کشور، انتقال دانش فنی و تکنولوژی روز و کارآمد به کشور در راستای رشد کیفی و کمی محصولات داخلی برخی اهداف برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی توانمندی‌های صنعت حمل و نقل شهری بود.

پرزان صنعت نیز در این نمایشگاه با ارائه آخرین دستاوردهای خود و شرکای تجاری اش توانمندی های داخلی و تکنولوژی روز را به نمایش گذاشت و با استقبال گرم مدیران و عموم مواجه گردید.

در اولین نمايشگاه بین المللی توانمندی‌های صنعت حمل و نقل شهری، شركت‌ها و واحدهاي تولیدی حوزه حمل و نقل عمومی شهری و سازمان‌هاي وابسته به شهرداري‌ها جدیدترین تولیدات و توانمندی‌های خود در حوزه‌های مختلف صنعت حمل و نقل شهری ارائه نموده‌اند.

در این نمایشگاه بین المللی که با رویکرد اقتصاد مقاومتی برگزار شده انواع خودروها و وسایل حمل و نقل عمومی، وسایل نقلیه برقی و هیبریدی، به نمایش گذاشته شده است.

استفاده از فناوری‌های روز دنیا در حمل و نقل شهری، برنامه‌ریزی برای کمک به کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت، رقابت پذیری براي تولیدات ملی، تحقق اقتصاد مقاومتی، هم افزایی توان داخلی و عرضه توانمندی‌های رقابت پذیر کشور، انتقال دانش فنی و تکنولوژی روز و کارآمد به کشور در راستای رشد کیفی و کمی محصولات داخلی، آشنایی با الگوهای موفق جهانی در عرصه حمل و نقل مسافر و فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های داخلی و خارجی برخی اهداف برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی توانمندی‌های صنعت حمل و نقل شهری است.