مهندس سعید قیصر تاکید کرد :
وظیفه ما حمایت از محصولات ملی و تولیدات بومی است

به گزارش تریبون شهر ، مهندس سعید قیصر، مدیر عامل اتحادیه سازمان
های حمل ونقل همگانی کشور ،که به تعبیر کارشناسان این حوزه، پدر
آنژیوگرافی صنعت حمل و نقل عمومی کشور است درحاشیه آیین افتتاح
دستگاه های سیار معاینه فنی شرکت پرزان صنعت گفت: ما وظیفه داریم
که بنابر فرمایش صریح مقام معظم رهبری مبنی برحمایت از محصولات ملی

درسال تولید رونق، از تمام تولیدکنندگان داخلی و کالای بومی حمایت کنیم.
بنیانگذار صنعت معاینه فنی کشور با اشاره به اینکه درحال حاضر با توجه
به تحریم های ظالمانه کشورهای استعمارگر خارجی، همه مسئولان دلسوز
نظام وانقاب وظیفه دارند تا پشتیبان تولید گران داخلی باشند اظهار
داشت: کشوری که با مدیریت جهادی و منطبق با معیارها و موازین بیانیه
گام دوم انقاب رهبری،با سیاست حمایت های همه جانبه از تولید گران
داخلی وکالاهای ایرانی اداره شود هرگز از حصار تحریم ها نمی هراسد.
سعیدقیصر درپایان با تصریح اینکه بهتر است تا مسئولان بجای

شعارهای توخالی و وعده های واهی،با پراگماتیسم کنش گرایانه، درعمل،
حامی،همراه وهدایتگر عموم فعالان عرصه تولید و بویژه مدافع تولیدگران
گستره صنعت حمل و نقل عمومی کشور باشند افزود: بی شک
خانواده بزرگ پرزان صنعت ودیگر فعالان این عرصه، درصورت حمایت جدی نهادهای
ناظر و مسئولان استانی و کشوری، قادر خواهند بود تا علاوه براین که کشور را درشمار
پیشگامان پیشگیری از حوادث و سوانح جاده ای و کاهنده از مخاطرات رانندگی قرار
دهند و سهم بزرگی در کاهش آلایندگی های زیست محیطی داشته باشند، درصورت
برنامه های حمایتی دولت می توانند به رقابت جدی بابرندهای خارجی بپردازند.


ارسال شده در تاریخ : 1398/09/14

تست هیدرو استاتیک مخازن CNG
(بالانسینگ خوابیده (افقی
(بالانسینگ ایستاده ( عمودی
کارواش خودروهای سواری