دوره بازرسی و نظارت بر تجهیزات معاینه فنی خودرو های سنگین با حضور جناب آقای دکتر صالحیان " مدیر کل محترم آمار ، ایمنی و ترافیک " سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به همراه معاونین و کارشناسان کل کشور به مدت 2 روز  درتاریخ 1398/03/25 و 1398/03/26 به صورت تئوری و عملی در محل کارخانه پرزان صنعت و محل نصب دستگاه " مرکز معاینه فنی  " برگزار گردید.

در ضمن در پایان دوره به نفرات شرکت کننده گواهی پایان دوره صادر گردید.


ارسال شده در تاریخ : 1398/03/27

تست هیدرو استاتیک مخازن CNG
(بالانسینگ خوابیده (افقی
(بالانسینگ ایستاده ( عمودی
کارواش خودروهای سواری